1

The Fact About هلدینگ ملاصدرا That No One Is Suggesting

News Discuss 
می‌دانیم منوچهری دامغانی سراینده زبردستی در ترسیم طبیعت در سروده‌های خود بوده و همچنین سال‌ها در مازندران زیسته‌است. «ماز» در اینجا همان کوه ماز است که ابرها چون ماری به خود پیچیده، آن کوه را دربر گرفته‌اند. گروهی، ماز را پیچ و خم می‌دانند، ولی واژه «شکنج» در «مار شکنجی» https://tyson7z61f.blogdosaga.com/15631434/5-tips-about-هلدینگ-ملاصدرا-you-can-use-today

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story