1

The best Side of kho tang phap hoc

News Discuss 
Với tất cả những điều đã trình bày cho ta thấy việc thực hành hết sức quan trọng đối với người tu, thành thử gọi “Hạnh” là yếu pháp đưa đến giải thoát. Như người đắc sơ thiền sau khi xuất thiền bị dục tưởng chi phối, tham luyến với https://herodotusp260gpz4.oblogation.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story